ติดต่อเรา

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ที่อยู่ 2045 หมู่ 1 ถนน ชายทะเล ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  20180
ประชาสัมพันธ์ โทร. 0-3843-7172
 
บริหารจัดการโดยแผนกสารสนเทศทางการแพทย์ โทร. 0-3843-8685
แจ้งเรื่องเรียน Email : apkhospital@gmail.com