ข่าวสารกิจกรรมหน่วยขึ้นตรง

นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน รองผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบ Mask จำนวน 1,250 กล่อง,อโรม่า จำนวน 45 ขวด และ แอลกอฮอล์ จำนวน 100 ขวด จาก คุณพรรณนี อนันตประยูร และครอบครัว

นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน รองผู้อำนวยการกองสุขภาพ…

อ่านต่อ

ชุมชนบ้านพัก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนที่พักอาศัย

ชุมชนบ้านพัก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ…

อ่านต่อ

น.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ You Can CPR ตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ภายใต้ค่านิยมองค์กร ABK Knowledge sharing ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานใหม่ และ ครอบครัวข้าราชการ/ลูกจ้างที่พักอาศัยในชุมชนบ้านพักของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

น.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รอง ผอ.รพ.อาภากรเ…

อ่านต่อ

กองสุขภาพจิต  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ น.อ.ประทีป ตังติสานนท์  รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร และน.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการแพทย์

กองสุขภาพจิต  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเร…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ   โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ น.อ.ประทีป ตังติสานนท์  รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร และน.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการแพทย์

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ   โรงพยาบาลอาภากรเก…

อ่านต่อ

กองทันตสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

กองทันตสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรื…

อ่านต่อ

ศูนย์ไตเทียม โดย น.ต.โกวิท พุ่มไสว เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ศูนย์ไตเทียม โดย น.ต.โกวิท พุ่มไสว เข้าเยี่ยมคำนับ…

อ่านต่อ

กองการแพทย์ทางเลือก รพ.ฯ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ น.อ.ประทีป ตังติสานนท์  รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร และน.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการแพทย์

กองการแพทย์ทางเลือก รพ.ฯ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยิ…

อ่านต่อ

กองทันตสุขภาพ รพ.ฯ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ น.อ.ประทีป ตังติสานนท์  รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร และน.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการแพทย์

กองทันตสุขภาพ รพ.ฯ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ…

อ่านต่อ

กองเวชบริภัณฑ์ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ น.อ.ประทีป ตังติสานนท์ รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร และน.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการแพทย์

กองเวชบริภัณฑ์ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พล.…

อ่านต่อ

กองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ น.อ.ประทีป ตังติสานนท์  รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร และน.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการแพทย์

กองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความ…

อ่านต่อ

น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารคุณภาพ รพ.ฯและน.ท.หญิง ดารณี เจริญทวี หก.บริหารคุณภาพ รพ.ฯ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีสวัสดิ์ชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และแสดงความยินดีกับรองทั้งสองท่าน

น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารคุณภาพ รพ…

อ่านต่อ

ข่าวดี รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เปิดให้บริการจักษุกรรม ทุกวันพุธ เวลา 08.30 – 14.00 น. เริ่มวันพุธที่ 6 ตุลาคม 25564 เป็นต้นไป

ข่าวดี รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เป…

อ่านต่อ

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การสนับสนุนวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติ การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED หลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัย (ประทวน) ประจำปี งป.๖๔

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ใ…

อ่านต่อ

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การสนับสนุนวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ การฝึกทบทวนกำลังพล นสร.กร. เพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยนหน่วยในพื้นที่ภาคใต้

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ใ…

อ่านต่อ

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การสนับสนุนวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) ให้กับข้าราชการ ทรภ.๑

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ใ…

อ่านต่อ

น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผช.ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ รับมอบแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 20 แกลลอน จาก พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผช.ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้…

อ่านต่อ

น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผอ.กองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การ Audit เวชระเบียนเฉพาะผู้ป่วยนอก”

น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผอ.กองสุขภาพจิต รพ.อาภ…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนการเตรียมความพร้อม รับทหารใหม่ ทร. การคัดกรอง หน่วยฝึกทหารใหม่ผลัด 1รุ่นปี64

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกีย…

อ่านต่อ

ขอเชิญข้าราชการ และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจำปี เวชศาสตร์ใต้น้ำ-การบิน รพ.ฯ โดยลงทะเบียนตรวจสุขภาพฯ จำกัด วันละ 30 ท่าน เริ่ม 21 มิ.ย.64 นี้ เป็นต้นไป

อ่านต่อ

ประกาศ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับการจัดสรรวัคซีน สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบ”หมอพร้อม” และระบบลงทะเบียนที่ รพ.ฯ เฉพาะวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เท่านั้น ขอให้ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนไว้มารับบริการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

เรียน ผู้รับบริการรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือส…

อ่านต่อ

เครื่อง HIGHT POWER LASER เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี และใช้เวลารักษาไม่นาน พร้อมให้บริการที่แผนกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. แล้ววันนี้

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ลงพื้นที่สนับสนุนสนับสนุนการคัดกรอง สอบสวนโรค รับนักเรียนจ่าทหารเรือ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ…

อ่านต่อ

นโยบายการส่งข้อมูลของผู้ป่วยโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อปรึกษาการดูแลรักษาผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ…

อ่านต่อ

เกิดเหตุเรือประมง ก.สิริกุล 1 มีน้ำรั่วเข้าเรือจำนวนมากเรือกำลังจะจม บนเรือมีลูกเรือจำนวน 8 คน อยู่กลางทะเล… ทรภ.1 จัดเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ สังกัด ฝูงบิน 2 หน่วยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศร ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางทะเล

23 พ.ค.64 เกิดเหตุเรือประมง ก.สิริกุล 1 มีน้ำรั่วเ…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ลงพื้นที่สอบสวนโรค/ เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (Swab) Case พลทหาร สังกัด กอง สน.กร. ยืนยันติดเชื้อ COVID -19 1 ราย

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ…

อ่านต่อ

พิธีปิดการอบรม หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พิธีปิดการอบรม หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานแ…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการคัดกรอง /สอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ covid -19 ให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน ให้กับกำลังพลของ รพ.ฯ

น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องก…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการ เก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab ครั้งที่ 1 ให้กับ กำลังพล รล.ภูมิพลอดุลยเดช

ทีมคัดกรอง COVID -19 กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภา…

อ่านต่อ

คณะกรรมการกิจกรรม ​5​ ส.​ รพ.ฯ​ จัดการประชุมชี้แจง “แนวทางการปฏิบัติตามหลักการ​ 5​ ส.​ ที่ถูกต้อง” ​ และแนวทางการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ​ การประกวด 5 ส. ของหน่วยต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

คณะกรรมการกิจกรรม ​5​ ส.​ รพ.ฯ​ จัดการประชุมชี้แจง…

อ่านต่อ

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ทางทะเล ทรภ.1 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย เข้าตรวจสอบ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรถพยาบาล EMS ทะเบียนสมอ 47153 และรถพยาบาล Refer ทะเบียนสมอ 47152 เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 100%

วันที่ 3 ก.พ.63 เวลา 0930-1015 ศูนย์รับแจ้งเหตุและ…

อ่านต่อ

พิธีทำบุญเปิดแผนกแพทย์แผนจีน กองการแพทย์ทางเลือก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยเริ่มเปิดทำการฝังเข็มรายแรก 0909 พร้อมให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 0830-1600 เริ่ม 1 มีค.64

พิธีทำบุญเปิดแผนกแพทย์แผนจีน กองการแพทย์ทางเลือก ร…

อ่านต่อ

เเผนกทดสอบเเละพัฒนาสมรรถภาพ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.ฯ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพลโรงพยาบาล รอบที่ 1 ประจำปี 2564

เเผนกทดสอบเเละพัฒนาสมรรถภาพ กองสร้างเสริมป้องกันด้…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การสนับสนุน พัน พ นย. ในการเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อตรวจCovid-19 หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน จำนวน 122 นาย

17 ก.พ. 64 กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภาก…

อ่านต่อ

กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดโครงการทบทวนการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support)และการใช้เครื่อง AED เพื่อให้กำลังพล รพ.ฯ ทุกนาย มีขีดความสามารถในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Basic life support)และการใช้เครื่อง AED

กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตห…

อ่านต่อ

แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวหลังจากการกักตัว 14 วัน ให้กับทหารกองร้อยเฝ้าระวัง ณ ศูนย์การฝึก นย.

แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภา…

อ่านต่อ

แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค DHF บริเวณบ้านพัก แผนกช่วยฝึก กรม สน. พล.นย. และสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย บริเวณบ้านพัก เขต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภา…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าดำเนินการสอบสวนและเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal swab case PUI

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ…

อ่านต่อ

ข่าวดีผู้ป่วยที่มีใบนัดเจาะเลือดของทุกสถานพยาบาล สามารถเจาะเลือดที่รพ.อาภากรฯ แล้วนำผลการตรวจไปพบแพทย์ตามนัดของท่านได้เลย

❤️❤️ ข่าวดี ?ผู้ป่วยที่มีใบนัดเจาะเลือดของทุกสถานพ…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ พัน พ.กรม สน.พล.นย.และ พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. ซักซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริงในการรับทหารผลัดใหม่ ผลัด 3/63

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมคัดกรอง สอบสวนโรค ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน covid -19 ที่เข้าข่ายผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง กำลังพล ร.ล.จักรีนฤเบศร ฯ จำนวน 270 นาย

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ…

อ่านต่อ

ประกาศ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เรื่อง ขอเชิญข้าราชการ และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจำปี จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ขอให้ท่านที่ต้องการตรวจ นัดลงทะเบียนล่วงหน้า โดยการสแกน QR Code

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมคัดกรองและสอบสวนโรค เก็บตัวอย่าง ทหารใหม่ ณ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 6 ม.ค.64

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ…

อ่านต่อ

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ บริการตรวจโควิด-19 สำหรับข้าราชการและประชาชนทั่วไป ที่ไม่ป่วยแต่มีความกังวล(เบิกไม่ได้)

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ บริการตรวจโค…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 6 นาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดคัดกรองเชิงรุก (Active Case Finding : ACF )

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ…

อ่านต่อ

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ร่วมกับ​ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับข้าราชการของ ร.ล.ภูมิพล กองเรือยุทธกร ​ จำนวน ​144 นาย​

อ่านต่อ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

คณะกรรมการวิชาการ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือส…

อ่านต่อ

วันที่ 7 ธ.ค.63 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัต…

อ่านต่อ

น.อ.พิสิทธิ์​ เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการกองนาวิกเวชกิจ …

อ่านต่อ

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนวิทยากรบรรยาย การปฐมพยาบาล การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากเรือสู่เรือ และเรือสู่ฝั่ง ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กยฝ.กร. ประจำปี ๖๔

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเร…

อ่านต่อ

น.อ.พรหมพิทักษ์ ไหว้พรม หัวหน้ากองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ

น.อ.พรหมพิทักษ์ ไหว้พรหม หัวหน้ากองเวชศาสตร์ใต้น้ำ…

อ่านต่อ

แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมคัดกรองและสอบสวนโรค ทหารใหม่ผลัด 2/63 ณ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระหว่าง 1-2 พ.ย.63

แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภา…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย แผนกอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยากำจัดแมลงสาบในเรือหลวง ณ ท่าเรือแหลมเทียน,ท่าเรือจุกเสม็ด และอู่ราชนาวีมหิดล

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ…

อ่านต่อ

กองทันตสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรม “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563” ให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กองทันตสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรื…

อ่านต่อ

กองการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2563

กองการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งช…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2563

พล.ร.ต. คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเ…

อ่านต่อ

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดบูธกิจกรรม “การตกแต่งบาดแผลสมมุติ” วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ต.ค.๖๓

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเร…

อ่านต่อ

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. จัดกิจกรรมร่วมทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล เนื่องในวันพยาบาล ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗๑๕ – ๑๑๐๐ ณ บริเวณห้องโถงอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ

อ่านต่อ

กองทันตสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดให้บริการทำฟันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563

กองทันตสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรื…

อ่านต่อ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์แผนกแพทย์แผนไทย กองการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการแพทย์ทางเลือก โรงพ…

อ่านต่อ

กองนาวิกเวชกิจ ร่วมกับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เข้าร่วมการทดสอบทดลองยานแคททามาราน สนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกับ นสร.กร

กองนาวิกเวชกิจ ร่วมกับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน …

อ่านต่อ

การให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ แผนกแพทย์แผนไทย กองการแพทย์ทางเลือก ในรูปแบบใหม่ New normal

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ แผนกแพทย์แผนไทย กองการแพ…

อ่านต่อ

กองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแก่พลทหารใหม่ผลัด ๑/๖๓

กองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ คัดกรองทหารใหม่ผลัด 1/63 ยอดรวมทั้งสิ้น 4,912 นาย ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 63 ณ อาคารเอนกประสงค์ นย.

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ  รพ.อาภากรเกียรติวง…

อ่านต่อ

แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ทั้งสถานที่ทำงานและบ้านพัก ให้กับหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ที่มีความเสี่ยงกับการระบาดของไข้เลือดออก

แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภา…

อ่านต่อ

กองเวชบริภัณฑ์​ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ​ ให้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือหลวง​ ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก​ และเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน​ที่จบใหม่ สังกัด​ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ​

น.อ.กำพล ศรีโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองเวชบริภัณฑ์​ รพ…

อ่านต่อ

แผนกอาชีวเวชศาสตร์ กองเวชกรรมป้องกัน​ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ อบรมให้ความรู้เรื่องงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่​ จนท.กำลังพล กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

แผนกอาชีวเวชศาสตร์ กองเวชกรรมป้องกัน​ รพ.อาภากรเกี…

อ่านต่อ

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจสุขภาพนักเรือดำน้ำ จัดโดยกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติ…

อ่านต่อ

น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นำทีมเวชกรรมป้องกัน รพ.ฯ ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดทร. พื้นที่สัตหีบ ได้แก่ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ และโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ก่อนเปิดภาคเรียน

น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องก…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท…

อ่านต่อ

ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะฯ เยี่ยมหน่วยเรือ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19

น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุ…

อ่านต่อ

ตรวจประเมินในส่วนเวชกรรมป้องกันฯ โรงพยาบาลสนามพื้นที่สัตหีบ ณ อาคาร ERC ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเก…

อ่านต่อ

น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ ฯและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสร้างเส…

อ่านต่อ

น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ ฯและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมภูมิ พื้นที่สัตหีบ

น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องก…

อ่านต่อ

พล.ร.ท.ประดิษฐ์ สำอางค์อินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท MARILOG AVION SERVICES จำกัด มอบสเปรย์ฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ SteriPlantจำนวน 10 ลิตร

พล.ร.ท.ประดิษฐ์ สำอางค์อินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมโครงการสำรับรักปันน้ำใจ ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดอาหารกลางวันฟรีให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

กองเวชบริภัณฑ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมสำรวจประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

กองเวชบริภัณฑ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัต…

อ่านต่อ

แผนกอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจสุขาภิบาลทางเรือ ให้กับเรือหลวงตากสิน เพื่อรับรองการยกเว้นตรวจสุขาภิบาลทางเรือไปราชการฝึก ร่วมกับต่างประเทศ

แผนกอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภ…

อ่านต่อ

นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน รองผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ บรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานของทีมสุขภาพจิต (MCATT) โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน รองผู้อำนวยการกองสุขภาพ…

อ่านต่อ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกีย…

อ่านต่อ

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดแพทย์ พยาบาล เวชศาสตร์การบิน รับ-ส่งผู้ป่วย ส่งกลับสายแพทย์

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานวันเอดส์โลก

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

นาวาเอก พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต บรรยายความรู้ให้กับชมรมผู้สูงอายุ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

บรรยายความรู้ให้ผู้สูงอายุ รพ.ฯ

อ่านต่อ