ข่าวสารกิจกรรมผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพ…

อ่านต่อ

นาวาเอก​ ธิติพันธ์​ รื่นระวัฒน์​ ผอ.สทร.​5​ สัตหีบ​ เข้าพบ พลเรือตรี​ ขจิตร์​ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเรียนปรึกษาประสานความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร​ของโรงพยาบาล​

นาวาเอก​ ธิติพันธ์​ รื่นระวัฒน์​ ผอ.สทร.​5​ สัตหีบ…

อ่านต่อ

น.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ You Can CPR ตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ภายใต้ค่านิยมองค์กร ABK Knowledge sharing ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานใหม่ และ ครอบครัวข้าราชการ/ลูกจ้างที่พักอาศัยในชุมชนบ้านพักของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

น.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รอง ผอ.รพ.อาภากรเ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี​ ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบเพื่อปรึกษาประสานความร่วมมือในการดูแลด้านจิตเวชผู้ป่วยสูงอายุของทางโรงพยาบาลวัดญาณฯ

พลเรือตรี​ ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิชัย ผู้อำนวยการโรงพ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 18,000 บาท จาก พลเรือตรี สุรยุทธ์ นิเวศทองฤกษ์

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพ…

อ่านต่อ

คณะศิษย์เก่าพรหมานุสรณ์ 2123 ภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

คณะศิษย์เก่าพรหมานุสรณ์ 2123 ภาคตะวันออก เข้าเยี่ย…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 69,390 บาท จากครอบครัวบวรเสรีผไท เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ คุณ ศุภเกศ บวรเสรีผไท

พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์ ที่เข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ เป็นว่าที่ เรือตรี จำนวน 1 นาย และ นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย

พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพ…

อ่านต่อ

น.อ.ธีรศักดิ์ มหามงคล ผอ.กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

น.อ.ธีรศักดิ์ มหามงคล ผอ.กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพ…

อ่านต่อ

พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง โดยมี พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ

พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ …

อ่านต่อ

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตอุด…

อ่านต่อ

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีรายงานตนเองของ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาล ต่อ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมรับฟังนโยบายผู้อำนายการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี​ ขจิตร์​ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระอนุสาวรีย์​พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ​ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(หมอพร)​ ศาลเจ้าแม่แหลมเทียน​ ศาลเทพารักษ์​ และศาลเจ้าพ่อสามเกลอ​ เนื่องในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล​

พลเรือตรี​ ขจิตร์​ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย​ ผู้อำนวยการโ…

อ่านต่อ

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านเดิม ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้ น.อ.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบ…

อ่านต่อ

น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารคุณภาพ รพ.ฯ ทีมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมสำรวจหน้างานฝึกถามตอบและนำเสนอระบบงานสำคัญ เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน HA

น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารคุณภาพ รพ…

อ่านต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความส…

อ่านต่อ

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท แก่ข้าราชที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาก…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยม “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ให้ความรู้”

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ…

อ่านต่อ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบอาหารกล่อง S&P จำนวน 260 กล่อง ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ 27 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ

คุณ สุภาวดี สิทธินันท์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ในนามชมรมภริยานาวิกโยธิน ได้กรุณามอบก๋วยเตี๋ยว จำนวน 200 ถุง และข้าวหลาม จำนวน 200 กระบอก ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

คุณ สุภาวดี สิทธินันท์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ใ…

อ่านต่อ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อคนไข้ด้วย

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน เปิดศูนย์ดูแลผู้สูง…

อ่านต่อ

พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมกับสมาคมภริยากองเรือยุทธการ ร่วมสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 200 กล่องและน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ( LA : Laboratory Accreditation)

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเก…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบันทึกข้อมูลอุบัติการณ์ในโปรแกรม RM online

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเก…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอาหารกล่อง จำนวน 100 กล่อง จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเก…

อ่านต่อ

พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมกับสมาคมภริยากองเรือยุทธการ ร่วมสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 200 กล่องและน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธ…

อ่านต่อ

นาวาเอก ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบชุดอาหาร ขนม และน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด 19 จาก มูลนิธิจำรัส-สุพัตรา แม่ค้าพ่อค้า & ดร.เอ

นาวาเอก ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รองผู้อำนวยการโรงพย…

อ่านต่อ

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบถังออกซิเจน จำนวน 5 ถัง มูลค่า 24,000 บาท เพื่อใช้ทางการแพทย์ และน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน จาก คุณ เดชา ลิ้มถาวรวงศ์ บริษัท ถาวรภูรีวิศวโยธา จำกัด

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาก…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท แก่ข้าราชที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยม “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ให้ความรู้” โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน มิ.ย.64

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอาหาร จากสโมสรโรตารี มิตรภาพสัตหีบ โดยนายกสโมสรโรตารี ฯ คุณรัมภาพรรณ์ อินมะโรง ร.ท.วิเชียร เยี่ยมเพื่อน นายกก่อตั้งแพรทองทากุดเรือ พร้อมสมาชิกร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ …

อ่านต่อ

พลเรือเอกธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม และฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีพลเรือตรี คมสัน วสุวาณิช และผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รพ.ฯ และ คลินิก ARI

พลเรือเอกธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ย…

อ่านต่อ

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินจำนวน 40,000 บาท จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมกับ รวมยนต์มอเตอร์แลนด์ ศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มอบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบตู้เก็บวัคซีนและอุปกรณ์ในการเก็บรักษาวัคซีน โควิด-19 จำนวน 1 ตู้ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พลเรือตรี​ คมสัน​ วสุวานิช​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล​ และ​ นาวาเอก​ ชาญชาย​ สมบูรณ์ศักดิกุล​ รอง​ผู้อำนวยการ​ พร้อมด้วยข้าราชการ​ พนักงาน​ ลูกจ้าง​ ของ​ รพ.ฯ​ ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด​ และร่วมกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย​ เจลล้างมือและประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด​ 19​ ให้พี่น้องประชาชนในตลาดสัตหีบ​ เมื่อ 25​ มิถุนายน2564

กองทัพเรือ​ โดย​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ จัดกิจกรรม​ Big…

อ่านต่อ

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก ด.ญ.ปุณยาภา ปิยะสมบัติกุล เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค(ชุด PPE) จำนวน 250 ชุด จากบริษัท ชิพ เอ็กซ์เปิร์ท เทคโนโลยี ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.ส…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอลแบบสอดแขนยี่ห้อ terumo รุ่น BP500 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอลแบบสอดแขน ฯ จำนวน 1 เครื่อง รวมจำนวน 2 เครื่อง ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด บริษัท ปริญสิริ จำกัด(มหาชน) มอบถังขยะดำพร้อมฝาปิด ขนาด 60.5 ลิตร จำนวน 100 ถังโดย พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

อ่านต่อ

พล.ร.ท.อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.ฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

พล.ร.ท.อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหี…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยม “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ให้ความรู้” โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.ส…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบขนม krispy kreme จำนวน 20 กล่อง จากผู้บัญชาการทหารเรือ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19

พล.ร.ต.คมสัน  วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเ…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบตู้ความดันอากาศบวกสำหรับตรวจหาเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 ตู้ จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ …

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมกับชมรมภริยากองเรือยุทธการ ร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม แด่ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธ…

อ่านต่อ

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยคณะกรรมการบ้านพัก รพ.ฯ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ประวุฒิ รอดมณี จก.จร.ทร. และคณะกรรมการจัดการประกวดบ้านพัก ทร. เข้าทำการตรวจให้คะแนนบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยคณะกรรมการบ้านพัก ร…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบอาหาร ผลไม้ ขนม และน้ำดื่ม พร้อมกล่าวขอบคุณชมรมภริยานาวิกโยธิน ภายใต้โครงการ ” ส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ” ปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.ส…

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในภาวะบกพร่องทางการหายใจ หรือผู้ป่วยหนักอื่นๆ ที่ต้องเร่งรักษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน เมษายน 2564

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดย พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.เป็นผู้มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รั…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข ผู้ช่วย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบอาหาร และเครื่องดื่ม จาก น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19

น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข ผู้ช่วย ผอ.รพ.อาภากรเ…

อ่านต่อ

น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข ผู้ช่วย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบอาหาร และเครื่องดื่ม จาก คุณ ฐาวรา หวั่งหลี (ครูลิลลี่ ภาษาไทยและแฟนคลับ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19

น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข ผู้ช่วย ผอ.รพ.อาภากรเ…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐนาทัพเรือสัตหีบ. รับมอบ Face mask จำนวน 100 กล่อง , Alcohol gel จำนวน 100 ชิ้น , น้ำดื่ม จำนวน 330 แพ็ค และ เงินสด จำนวน 10,000 บาท จาก คุณ ชนกานต์ ชัยเกียรติไพศาล และคณะเพื่อนๆ ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ …

อ่านต่อ

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 “ sinovac ” ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงของ รพ.ฯ และกำลังพลสายแพทย์จากหน่วยเรือต่างๆ ในพื่นที่สัตหีบ รอบที่4 เข็มที่ 1 จำนวน 162 คน

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเ…

อ่านต่อ

น.ท.หญิง หทัยสราญ ศรีรัตน์ หน.เวชระเบียนและสิทธิ รพ.ฯ รับมอบ ชุดป้องกัน Covid-19 จำนวน 100 ชุด จาก คุณ ปนัดดา อยู่วิทยา กองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

น.ท.หญิง หทัยสราญ ศรีรัตน์ หน.เวชระเบียนและสิทธิ ร…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบข้าวคลุกกะปิและขนมปะกริม จำนวน 50 ชุด จาก คุณครู พัทธนันท์ โกศัยกานนท์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ​ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ …

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอาหารและสิ่งของจำเป็น จาก บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด สาขาเดอะชิลล์พัทยา สาขาตึกคอมพัทยาใต้ สาขาบ้านแอนด์มียอนด์พัทยา เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย Covid-19

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ …

อ่านต่อ

ผู้บัญชาการทหารเรือ กรุณาจัดอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานหอผู้ป่วยโควิด-19 ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

พล.ร.อ. ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบรับมอบขนมเบเกอรี่และน้ำผลไม้ จากร้าน DD เบเกอรี่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ …

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลกิจกรรม 5ส. เพื่อพัฒนาหน่วยงานและเพิ่มคุณภาพในด้านสถานที่สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมใช้งาน

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน มี.ค.64

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ เรื่อง การคัดกรองผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง ประเมินอาการในแนวทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลา

น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข หัวหน้ากองการแพทย์ทาง…

อ่านต่อ

น.อ.หญิง กมลพรรณ เหล่าธนาวิน หัวหน้ากองรักษาผู้ป่วยใน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๑๒ ปี

น.อ.หญิง กมลพรรณ เหล่าธนาวิน หัวหน้ากองรักษาผู้ป่ว…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล​ จากการนำค่านิยม​ ABK​ ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม​ โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ​ รพ.ฯ​ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน มีนาคม 2564

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐ…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม”การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น” ประจำปี งป.ุ64

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ …

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นวิทยากรบรรยาย ประชุมวิชาการเรื่อง“Hack Mindset , Yes…I can do!!! เปลี่ยนความคิด พิชิตโลก

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ครอรอบ 29 ปี

น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล​ จากการนำค่านิยม​ ABK​ ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม​ โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ​ รพ.ฯ​ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน ม.ค.64

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐ…

อ่านต่อ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นำกำลังเข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย รอบที่ 1 ประจำปี 2564

น.อ. ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวให้โอวาทและมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองประจำการ สังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผลัดที่ 1 (1/63) จำนวน 2 นาย ที่จะครบปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 มี.ค.64

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน​ 30,000 บาท​ จาก ข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ และพนักงานราชการ​ กรมโรงงาน​ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย​ พล.ร.ต.อภิรมย์​ เงินบำรุง​ เจ้ากรมโรงงาน​ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้มอบ

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ ​ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง​ กองทัพเรือ​ ชุดที่1​ ประจำปี​งบประมาณ 64

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง​”ปลุกพลังใจ… สร้างไฟในตัวคุณ”

เมื่อวันที่​17​ก.พ.64​ พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมรับฟังการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ทางทะเล ทรภ.1

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคนสำราญ งานสำเร็จ “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรของโรงพยาบาล รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมสัมพันธภาพในองค์กร มุ่งเน้นความสามัคคี และ รักองค์กร

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชุมชนบ้านพักหลังโรงพยาบาล ดีเด่น ตามนโยบาย ทร. ในกิจกรรม น้ำใส ไฟสว่าง ทางสะดวก

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการ “มงคลธรรม คุณธรรมนำชีวิต” โดย คณะวิทยากร และพระอาจารย์ ศุภกฤต ยาวะโนภาส ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาและหลักปฏิบัติที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้นำหลักธรรมนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฝ่ายบริหารคุณภาพ) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ครบรอบ 68 ปี

น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบ…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะกรรมการจัดประกวดบ้านพัก เข้าตรวจเยี่ยมพิจารณาคัดเลือกบ้านพักที่จะส่งเข้าประกวดบ้านพักข้าราชการ ทร. ในระดับพื้นที่

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ …

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก คุณ ธนพร อาจหาญ​ ณ​ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์​ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐ…

อ่านต่อ

น.อ.ฉอ้อน วงศ์มหา เป็นผู้แทน ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบ Face Shield จำนวน 20 ชิ้น จาก บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) สาขา บ้านฉาง

น.อ.ฉอ้อน วงศ์มหา เป็นผู้แทน ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวง…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเก้าอี้รถเข็น(Wheel Chair) จำนวน 6 คัน จากชมรม “เส้นทางบุญ” โดยมี พล.ร.อ.อธิษฐ์พล กมลศิลป์ เป็นผู้แทนมอบ​ ณ​ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์​ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองประจำการ สังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผลัดที่ 4 (4/61) จำนวน 4 นาย ที่จะครบปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 ก.พ.64

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. BIG CLEANING DAY บริเวณบ้านพักหลัง รพ.ฯ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม “น้ำใส ไฟสว่าง ทางสะดวก” ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จาก ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ จำนวน 50,000 บาท

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หมอพร) , ศาลเจ้าแม่แหลมเทียน, ศาลเทพารักษ์ และศาลเจ้าพ่อสามเกลอ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ 84 ปี

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์​ หังสพฤกษ์​ รอง​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส.​ เป็นประธานการประชุมทบทวนการปฏิบัติการถวายความปลอดภัย​ กอร.ถปภ.ทรภ.๑​ ณ​ ห้องประชุมลุมพิกานนท์​ เมื่อวันที่​ 12​ ม.ค.64

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จากคณะชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ และ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศํกดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จากผู้แทนหน่วยไตเทียม รพ.ฯ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ และ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศํกดิก…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จากคณะครูโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ร.ท.หญิง ศรัญญา สุขรุ่ง เนื่องในโอกาสเป็นตัวแทนฐานทัพเรือสัตหีบ ไปแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติซีซัน 3 สนามที่ 1 จังหวัดระนอง

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมุ่งสู่ Hospital Accreditation” ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ รพ.ฯ

น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบ…

อ่านต่อ

พิธีสักการะและบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาก…

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน ๘๙ รูป เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาก…

อ่านต่อ

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพลโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาก…

อ่านต่อ

น.อ.พิสิทธิ์​ เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการกองนาวิกเวชกิจ …

อ่านต่อ

น.อ.พรหมพิทักษ์ ไหว้พรม หัวหน้ากองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ

น.อ.พรหมพิทักษ์ ไหว้พรหม หัวหน้ากองเวชศาสตร์ใต้น้ำ…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตระดับ Pool Lifeguard , นักกีฬาว่ายน้ำ กองทัพเรือ และเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ กองทัพเรือ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาก…

อ่านต่อ

น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาเกียรติวงศ์ฯ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ

น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสร้างเส…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2563

พล.ร.ต. คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต. คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง แถวรับฟังโอวาท จาก พล.ร.ท.อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่

พล.ร.ต. คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐาน…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาก…

อ่านต่อ

พิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หมอพร) ศาลเจ้าแม่แหลมเทียน ศาลเทพารักษ์ และศาลเจ้าพ่อสามเกลอ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาก…

อ่านต่อ

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้เครื่อง AED และเครื่อง Auto CPR

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร​ สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้​ เนื่องในโอกาส “งานเกษียณอายุราชการ​ งป.๖๓”

พล.ร.ต.ชลธร​ สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาก…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ​เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล​อาภา…

อ่านต่อ

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในพิธีอำลาชีวิตราชการ ประปีงบประมาณ ๒๕๖๓

พล.ร.ต.ชลธร​ สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็น…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร​ สุวรรณกิตติ​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบรางวัลแก่บุคลากรของ​ รพ.ฯ​ ที่เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ​ ซีซั่น 2​

พล.ร.ต.ชลธร​ สุวรรณกิตติ​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การจัดทำฐานข้อมูลด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาโครงการ Paperless และ Smart Hospital

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 51,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.ฯ จาก คุณ จินดาพร วิรุฬห์ประภา และคณะ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน กล่าวเปิด-ปิด การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (SURVEILLANCE VISIT) เพื่อรักษาระบบงานคุณภาพ ISO ของ รพ.ฯ จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสต้า ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี งป.63

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

น.อ.​ก่อพงศ์​ หังสพฤกษ์ รอง​ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฯ ​ นำแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดี​ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ​ 30​ ปี​ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง​ กองทัพเรือ

น.อ.​ก่อพงศ์​ หังสพฤกษ์ รอง​ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ…

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากร…

อ่านต่อ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากร…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์​ หังสพฤกษ์​ รอง ​ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ​ รับมอบตู้ตรวจ​ COVID-19​ แบบ​Portable Positive Pressure​ Rooms จำนวน​ ๒​ ตู้​ เพื่อ​ใช้ทางการแพทย์​ จาก​บริษัท​ ไอเอ็กซ์แอล​ จำกัด​ ร่วมกับ​ บริษัท​ แอดฮีซีล จำกัด​

น.อ.ก่อพงศ์​ หังสพฤกษ์​ รอง ​ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวง…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบรองรับความปกติใหม่ ( New Normal )

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ น.อ.คมพันธ์ อุปลานนท์ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะผู้ประเมินความปกติใหม่ New Normal

น.อ.ชาญชาย  สมบูรณ์ศักดิกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองประจำการ สังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ผลัดที่ ๓ (๓/๖๑) ที่จะครบปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท…

อ่านต่อ

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจสุขภาพนักเรือดำน้ำ จัดโดยกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติ…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาและปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารของสถานที่จำหน่ายอาหาร ในหน่วยงานทหาร พื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ …

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “งานคุณภาพภายใน รพ.ฯ และ Quality and Safety Value added in daily life ให้แก่บุคลากรของ รพ.ฯ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 800,600 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย ครอบครัวปิยะสมบัติกุล , ครอบครัวองค์พิเชฐเมธา และครอบครัวหวังเจริญรุ่ง

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชิ้น จาก คุณชาตรี สุวรรณิน ผู้ตรวจการอัยการสูงสุด, คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน (บยส.23) และ คุณสินชัย งามวงศ์มาศ รองประธานหอการค้าไทย-จีน (บยส.23)

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์เครือข่าย ด้านระบบไอทีเพื่อพัฒนาต่อยอดให้ระบบโครงข่ายของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ จาก บริษัท Pakcha House Co,Ltd. , Ruijie Network (Thailand) Co,Ltd. และ NCD Network Partner Ship

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฐ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของ รพ.ฯ ที่พักอาศัยบ้านพักของทางราชการ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการตรวจพื้นที่บ้านพักอาศัย

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

น.อ.หญิง​จงกล​ ฝ้ายตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ​ ฝ่ายการพยาบาล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้นำ​ Face​ shield​, Alcohol​ gel​ ที่รพ.ฯได้รับบริจาค​จากประชาชน หน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆ เพื่อส่งต่อให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สัตหีบ​

น.อ.หญิง​จงกล​ ฝ้ายตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ​ ฝ่าย…

อ่านต่อ

น.อ.ก่อพงศ์​ หังสพฤกษ์​ รอง​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ ​ ได้นำ​ Face​ shield​, Alcohol​ gel​ ที่​ รพ.ฯ​ ได้รับบริจาค​จากประชาชน​ หน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆ​ เพื่อส่งต่อให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สัตหีบ​สำหรับใช้ในการป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อภายในโรงเรียน​

น.อ.ก่อพงศ์​ หังสพฤกษ์​ รอง​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวง…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 Face shield จำนวน 2,000 ชิ้น มูลค่า 100,000 บาท จาก คุณ กิตติธัช ลาภเจริญวงศ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือสัมผัส จำนวน 15 ชุด จาก วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบสิ่งของสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 โยเกิร์ตดีไลท์ จำนวน​ 2,160 ถ้วย​ จาก บริษัทดัชมิลล์ จำกัด เมื่อวันที่ 8​ มิ.ย.63

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 จาก พล.ร.ต.อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่1 กองเรือยุทธการ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 จาก มูลนิธิสายธาร กลุ่มเบทาโกร กทม. เพื่อฮีโร่ไทย สู้โควิด-19

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับบริษัทไทย-พีพี อาร์ จำกัด มอบห้องตรวจปลอดเชื้อ Contel ARI Unit ให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงส…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 จาก ทัพเรือภาคที่ 1 โดย พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบ ชุด PPE ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 ชุด

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 1.ชุด PPE จำนวน 100 ชุด 2.Surgical mask จำนวน 20 กล่อง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 จำนวน 1 ล้านบาท จาก บมจ.ซีพี ออลล์

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการใหม่

พล.ร.ต.ชลธร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาก…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบสิ่งของสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 จาก พระปลัดวิชาญ อภินันโท เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย พร้อมอุบาสกและอุบาสิกา เป็นอาหารมื้อกลางวัน จำนวน 400 กล่อง

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19จาก​ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด มาบตาพุด จว.ระยอง

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐา…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากร…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากร…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 500 ชิ้น จาก บริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด กรุงเทพ ผู้ผลิตชุดนักเรียนตราสมอ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท…

อ่านต่อ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบสิ่งของสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 จาก บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด (โลตัสสัตหีบใหญ่)

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมโครงการสำรับรักปันน้ำใจ ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดอาหารกลางวันฟรีให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพยาบาล ABK Sportday เพิ่มพลังกาย พลังใจ พลังสามัคคี ไปกับกีฬาสีอาภากร เป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กรและสิ่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บริหาร และกำลังพลสังกัดโรงพยาบาล ร่วมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบรถเข็นนั่ง จำนวน ๕ คัน จาก คุณพ่อสวัสดิ์ คุณแม่วารีวรรณ แสงสุรศักดิ์ และคณะ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อภารกิจทางทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

พลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยา…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ สำหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

พิธีสักการะและบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานวันเอดส์โลก

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราชเจ้า (รัชกาลที่ ๖)

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุม Sports Medicine สัญจร ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ

นาวาเอก ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบรับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

นาวาเอก ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมผู้สูงอายุ รพ.ฯ

พล.ร.ต.ชลธร  สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติว…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบของที่ระลึกให้ทหารปลดประจำการ

พล.ร.ต.ชลธร  สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติว…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือตรี  ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยา…

อ่านต่อ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี กับเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผ้ำอนวยการโรงพยาบาลอาภา…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภ…

อ่านต่อ