ผู้บังคับบัญชา

1

พล.ร.ต. คมสัน วสุวานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

11

น.อ. ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

12

น.อ. ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ