ผู้บังคับบัญชา

ผอ

พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

รอง1

น.อ.ประทีป ตังติสานนท์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

รอง2

น.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ