นโยบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓