กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดแพทย์ พยาบาล เวชศาสตร์การบิน รับ-ส่งผู้ป่วย ส่งกลับสายแพทย์

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดแพทย์ พยาบาล เวชศาสตร์การบิน รับ-ส่งผู้ป่วยอส.ทพ.นย.ซึ่งได้รับบาดเจ็บ จากสนามบินนราธิวาส สู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อมารับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาต่อที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒