พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานวันเอดส์โลก

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี โดยมี นาวาเอก หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องด้านสุขภาพ เป็นผู้อ่านกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว และประชาชนที่สนใจ โดยการจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างความรู้ กิจกรรมกระตุ้นเตือนถึงอันตรายของการติดเชื้อเอชไอวี ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาข้อซักถาม แจกเอกสารแผ่นพับ แจกถุงยางอนามัย ณ ห้องรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562