พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและแนวทางการรับราชการ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒