พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยร่วมกันทำ ๕ ส. ในพื้นที่ทั่วไปของโรงพยาบาลและสำนักงาน ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒