หอบริบาล “บ้านพักใจ”

หอบริบาล “บ้านพักใจ” โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหอพักฟื้นของผู้ป่วยข้าราชการกองทัพเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของข้าราชการทหารเรือและผู้ที่กลับมาจากปฎิบัติราชการ รวมถึงความสบายใจของคนในครอบครัว