พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง โดยมี พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ

พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง โดยมี พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564