โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีรายงานตนเองของ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาล ต่อ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมรับฟังนโยบายผู้อำนายการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีรายงานตนเองของ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาล ต่อ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมรับฟังนโยบายผู้อำนายการโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564