โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านเดิม ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้ น.อ.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านเดิม ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้ น.อ.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564