ข่าวดี รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เปิดให้บริการจักษุกรรม ทุกวันพุธ เวลา 08.30 – 14.00 น. เริ่มวันพุธที่ 6 ตุลาคม 25564 เป็นต้นไป

ข่าวดี รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เปิดให้บริการจักษุกรรม ทุกวันพุธ เวลา 08.30 – 14.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
ขอบเขตการรักษา
ตรวจรักษาจักษุกรรมทั่วไป
ขยายม่านตาเพื่อค้นหาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
ตรวจวัดสายตา
หัตถการผ่าตัดเล็กทางจักษุกรรม
โดยแพทย์หญิงกัญญรัตน์ อุปนิสากร จักษุแพทย์เฉพาะทาง
เริ่มวันพุธที่ 6 ตุลาคม 25564 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
038-437172 ต่อ 73058
02-4661180 ต่อ 73058
มือถือ 062-4525433