น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารคุณภาพ รพ.ฯ ทีมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมสำรวจหน้างานฝึกถามตอบและนำเสนอระบบงานสำคัญ เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน HA

น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารคุณภาพ รพ.ฯ ทีมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมสำรวจหน้างานฝึกถามตอบและนำเสนอระบบงานสำคัญ เพื่อรองรับการตรวจประเมิน HA เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้ผ่าน HA สมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลภายใต้พระนามอาภากร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564