ประกาศ… ?ผู้รับบริการที่ฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 มีนัดมาฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็มที่ 2 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลาเดิม ณ สโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ …ขอให้ท่านติดตามข่าวสารและรอการแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะ FB : ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ติดต่อ/สอบถาม 038-437172 ต่อ 73080 ในวันและเวลาราชการ