น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผช.ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ รับมอบแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 20 แกลลอน จาก พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผช.ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ รับมอบแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 20 แกลลอน จาก พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท พัน ร.๗ กรม ร. 3 ฯ ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานให้แก่หน่วยแพทย์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเฝ้าระวังและป้องการควบคุม เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564