ประกาศจากสาธารณสุข ?ผู้รับบริการที่มีนัดหมายในระบบหมอพร้อม ในวันที่ 10-18 กรกฎาคม 2564 สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้(เฉพาะผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตามเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์ติดต่อแจ้งนะคะ ??ขอให้ท่านติดตามข่าวสารและรอการแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะ FB : ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ติดต่อ/สอบถาม 038-437172 ต่อ 73080 ในวันและเวลาราชการ