พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยม “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ให้ความรู้” โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน มิ.ย.64

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยม “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ให้ความรู้” โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ต.ณคศร มั่นใจ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1.นาย ตะหาก แวววรรณจิตร 2.ร.ท.หญิง จันทรา เฟื่องวัฒน์ รางวัลหน่วยงานต้นแบบ รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมตรวจรักษาและส่งยาทางไปรษณีย์ รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมฉีดวัคซีน แผนกสารสนเทศ กองอำนวยกานและสนับสนุน รพ.ฯ ณ ห้องประชุมอาภากร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564