น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอาหาร จากสโมสรโรตารี มิตรภาพสัตหีบ โดยนายกสโมสรโรตารี ฯ คุณรัมภาพรรณ์ อินมะโรง ร.ท.วิเชียร เยี่ยมเพื่อน นายกก่อตั้งแพรทองทากุดเรือ พร้อมสมาชิกร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอาหากล่อง จำนวน 55 ชุด ขนม จำนวน 6 กล่องและนำดื่ม จำนวน 6 แพ็ค จากสโมสรโรตารี มิตรภาพสัตหีบ โดยนายกสโมสรโรตารี ฯ คุณรัมภาพรรณ์ อินมะโรง ร.ท.วิเชียร เยี่ยมเพื่อน นายกก่อตั้งแพรทองทากุดเรือ พร้อมสมาชิกร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564