พลเรือเอกธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม และฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีพลเรือตรี คมสัน วสุวาณิช และผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รพ.ฯ และ คลินิก ARI

พลเรือเอกธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม และฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีพลเรือตรี คมสัน วสุวาณิช และผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รพ.ฯ และ คลินิก ARI กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564