กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนการเตรียมความพร้อม รับทหารใหม่ ทร. การคัดกรอง หน่วยฝึกทหารใหม่ผลัด 1รุ่นปี64

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนการเตรียมความพร้อม รับทหารใหม่ ทร. การคัดกรอง หน่วยฝึกทหารใหม่ผลัด 1รุ่นปี64 ซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่ผลัด 1/64 เข้าประจำการระหว่างวันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2564 เหมือนวันจริง เน้นมาตรการ Lock Down กองร้อยในการฝึกทหาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ อาคารเรียนหมายเลข 8 ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
default