พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบตู้เก็บวัคซีนและอุปกรณ์ในการเก็บรักษาวัคซีน โควิด-19 จำนวน 1 ตู้ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบตู้เก็บวัคซีนและอุปกรณ์ในการเก็บรักษาวัคซีน โควิด-19 จำนวน 1 ตู้ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำส่งมอบให้โรงพยาบาลเหล่าทัพ โดยมี พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีการรับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564