ประกาศ!!!! สำหรับผู้รับบริการที่ได้รับวัคซีนโควิด AstraZeneca จาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เมื่อ 7 มิ.ย.64 เลื่อนการนัดฉีดเข็มที่ 2 เร็วขึ้น จากเดิม 27 ก.ย.64 เป็น 30 ส.ค.64 เวลาเดิม ณ สโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ