น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก ด.ญ.ปุณยาภา ปิยะสมบัติกุล เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก ด.ญ.ปุณยาภา ปิยะสมบัติกุล เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564