พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค(ชุด PPE) จำนวน 250 ชุด จากบริษัท ชิพ เอ็กซ์เปิร์ท เทคโนโลยี ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค(ชุด PPE) จำนวน 250 ชุด จากบริษัท ชิพ เอ็กซ์เปิร์ท เทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “น้ำใจชาวเรือ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์สู้ภัย Covid 19 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564