ขอเชิญข้าราชการ และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจำปี เวชศาสตร์ใต้น้ำ-การบิน รพ.ฯ โดยลงทะเบียนตรวจสุขภาพฯ จำกัด วันละ 30 ท่าน เริ่ม 21 มิ.ย.64 นี้ เป็นต้นไป