ประกาศ แจ้งผู้รับบริการที่จองผ่านหมอพร้อม และลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ ในวันที่ 23,25,30 มิ.ย.64 ให้มารับบริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 24 มิ.ย.64 วันเดียว ตามเวลาดังนี้

ประกาศ แจ้งผู้รับบริการที่จองผ่านหมอพร้อม และลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ ในวันที่ 23,25,30 มิ.ย.64 ให้มารับบริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 24 มิ.ย.64 ตามเวลาดังนี้

นัดเดิม 23 มิ.ย.64 ให้มา 24 มิย.64 เวลา 0830
นัดเดิม 25 มิ.ย.64 ให้มา 24 มิย.64 เวลา 0930
นัดเดิม 30 มิย 64 ให้มา 24 มิย.64 เวลา 1030
ณ สโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ