พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอลแบบสอดแขนยี่ห้อ terumo รุ่น BP500 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอลแบบสอดแขน ฯ จำนวน 1 เครื่อง รวมจำนวน 2 เครื่อง ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอลแบบสอดแขนยี่ห้อ terumo รุ่น BP500 มูลค่า 50,000 บาท จากคณะนักเรียนนายเรือรุ่น 73 จำนวน 1 เครื่อง และคุณไพโรจน์ – พลเรือตรีหญิงสรวงสมร มาลากุล ณ อยุธยา มอบเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอลแบบสอดแขน ฯ จำนวน 1 เครื่อง รวมจำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564