ประกาศ ขอนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 11-20 มิ.ย.64 และได้ทำการจองผ่านระบบ “หมอพร้อม” กับ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ประกาศ ขอนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 11-20 มิ.ย.64 และได้ทำการจองผ่านระบบ “หมอพร้อม” กับ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และประสงค์จะรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนกา รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ขอนัดหมายฉีดวัคซีนในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
http://www.abkhospital.go.th/covid19/