พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยม “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ให้ความรู้” โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยม “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ให้ความรู้” โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ท.หญิง สิริณัฎฐ์ อักษรศรีกุล รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1.น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ 2.น.ท.อริยะ เกิดโภคทรัพย์ รางวัลหน่วยงานต้นแบบ รางวัลชนะเลิศได้แก่ หอผู้ป่วยระบาด(Cohort ward)กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.ฯ รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมฉีดวัคซีน แผนกสร้างเสริมสุขภาพ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.ฯ ณ ห้องประชุมอาภากร เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64