น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบตู้ความดันอากาศบวกสำหรับตรวจหาเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 ตู้ จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบตู้ความดันอากาศบวกสำหรับตรวจหาเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 ตู้ จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.อ.หญิง กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์ หน.ผ่ายอำนวยการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะ เมื่อ 7 มิ.ย.64