ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Covid-19 เดือน มิ.ย.64

เรียน ผู้รับบริการ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับการจัดสรรวัคซีน สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบ”หมอพร้อม” และระบบลงทะเบียนที่ รพ.ฯ ไว้เฉพาะวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เท่านั้น ขอให้ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนไว้มารับบริการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้ใน เดือน มิ.ย.64 สามารถตรวจรายชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Covid-19 (เข็มแรก) http://www.abkhospital.go.th/covid19/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ 038-437172
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ