เครื่อง HIGHT POWER LASER เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี และใช้เวลารักษาไม่นาน พร้อมให้บริการที่แผนกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. แล้ววันนี้