กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ลงพื้นที่สนับสนุนสนับสนุนการคัดกรอง สอบสวนโรค รับนักเรียนจ่าทหารเรือ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ลงพื้นที่สนับสนุนสนับสนุนการคัดกรอง สอบสวนโรค รับนักเรียนจ่าทหารเรือใหม่ รอบรายงานตัว ณ รร.ชุมพลทหารเรือฯ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวตามมาตรการ ควบคุม ป้องกัน COVID 19 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564