นโยบายการส่งข้อมูลของผู้ป่วยโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อปรึกษาการดูแลรักษาผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ