รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยคณะกรรมการบ้านพัก รพ.ฯ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ประวุฒิ รอดมณี จก.จร.ทร. และคณะกรรมการจัดการประกวดบ้านพัก ทร. เข้าทำการตรวจให้คะแนนบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยคณะกรรมการบ้านพัก รพ.ฯ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ประวุฒิ รอดมณี จก.จร.ทร. และคณะกรรมการจัดการประกวดบ้านพัก ทร. เข้าทำการตรวจให้คะแนนบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย โดยมีอาคารหอพักพยาบาลนายเรือหญิงโสดและบ้านเลขที่ 2408 ร.ท.จักรพงษ์ ปอแก้ว สังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ เป็นตัวแทน บ้านพักและอาคารที่พักอาศัย ฐท.สส. เพื่อเข้าประกวดในระดับ ทร. ในโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข” ตามนโยบาย ผบ.ทร. เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64