พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบอาหาร ผลไม้ ขนม และน้ำดื่ม พร้อมกล่าวขอบคุณชมรมภริยานาวิกโยธิน ภายใต้โครงการ ” ส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ” ปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบอาหาร ผลไม้ ขนม และน้ำดื่ม พร้อมกล่าวขอบคุณชมรมภริยานาวิกโยธิน ภายใต้โครงการ ” ส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ” ปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 ณ บริเวณหน้าแผนกตรวจสุขภาพ ฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564