น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข ผู้ช่วย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบอาหาร และเครื่องดื่ม จาก คุณ ฐาวรา หวั่งหลี (ครูลิลลี่ ภาษาไทยและแฟนคลับ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19

น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข ผู้ช่วย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบอาหาร และเครื่องดื่ม จาก คุณ ฐาวรา หวั่งหลี (ครูลิลลี่ ภาษาไทยและแฟนคลับ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19 ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64