น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐนาทัพเรือสัตหีบ. รับมอบ Face mask จำนวน 100 กล่อง , Alcohol gel จำนวน 100 ชิ้น , น้ำดื่ม จำนวน 330 แพ็ค และ เงินสด จำนวน 10,000 บาท จาก คุณ ชนกานต์ ชัยเกียรติไพศาล และคณะเพื่อนๆ ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐนาทัพเรือสัตหีบ. รับมอบ Face mask จำนวน 100 กล่อง , Alcohol gel จำนวน 100 ชิ้น , น้ำดื่ม จำนวน 330 แพ็ค และ เงินสด จำนวน 10,000 บาท จาก คุณ ชนกานต์ ชัยเกียรติไพศาล และคณะเพื่อนๆ ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19 ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64