กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ลงพื้นที่สอบสวนโรค/ เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (Swab) Case พลทหาร สังกัด กอง สน.กร. ยืนยันติดเชื้อ COVID -19 1 ราย

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ลงพื้นที่สอบสวนโรค/ เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (Swab) Case พลทหาร สังกัด กอง สน.กร. ยืนยันติดเชื้อ COVID -19 1 ราย พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51 ราย เป็นข้าราชการ 1 ราย ทหารกองประจำการ 50 ราย และเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งส่งตรวจวิเคราะห์ อยู่ในระหว่างรอผล พบผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 49 ราย ให้เฝ้าระวังสังเกตุอาการตนเอง ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวตามมาตรการ ควบคุม ป้องกัน COVID 19 ผู้ปฏิบัติงาน น.ต.รชต ป. พ.จ.อ.ไกรสร ศ. พ.จ.อ.เมธี ด. พ.จ.อ.วริฏฐา ส. พ.จ.ท.อนุวัฒน์. ก. เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64