โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 “ sinovac ” ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงของ รพ.ฯ และกำลังพลสายแพทย์จากหน่วยเรือต่างๆ ในพื่นที่สัตหีบ รอบที่4 เข็มที่ 1 จำนวน 162 คน

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 “ sinovac ” ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงของ รพ.ฯ และกำลังพลสายแพทย์จากหน่วยเรือต่างๆ ในพื่นที่สัตหีบ รอบที่4 เข็มที่ 1 จำนวน 162 คน ณ คลินิกวัคซีน โควิด-19 ห้องกฤษณจันทร์ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564