ผู้บัญชาการทหารเรือ กรุณาจัดอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานหอผู้ป่วยโควิด-19 ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

พล.ร.อ. ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ กรุณาจัดอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานหอผู้ป่วยโควิด-19 ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน รับมอบโดย พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 5 พ.ค.64