พิธีปิดการอบรม หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พิธีปิดการอบรม หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อ ๒๙ เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๔ ณ อาคารทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพ รพ.ฯ โดยมี พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธี โดยกำหนดให้กองนาวิกเวชกิจ รพ.ฯ เป็นผู้จัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๓ ก.พ. – ๒๙ เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๔๑ นาย