กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการคัดกรอง /สอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ covid -19 ให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการคัดกรอง /สอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ covid -19 ให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และประชาชนทั่วไป ประมาณ 4,000 นาย ในห้วงเดือน เมษายน 2564