พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน มี.ค.64

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นาย สืบพงษ์ เกตุระหงษ์ รางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ ร.ท.พานณิช แก้วเกตุ รางวัลหน่วยงานต้นแบบ เป็นการส่งเสริมค่านิยม “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ให้ความรู้” รางวัลชนะเลิศได้แก่ แผนกรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.ฯ รางวัลชมเชย ได้แก่ แผนกโยธาและซ่อมบำรุง กองอำนวยการและสนับสนุน รพ.ฯ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.64