กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน ให้กับกำลังพลของ รพ.ฯ

น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน โดย พ.ญ.ศรัญยา ทองแสวง ตำแหน่ง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพ.จ.อ.ภาณุพงษ์ มณีนวล ตำแหน่ง จนท.อาชีวเวชศาสตร์ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้กำลังพล รพ.ฯ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้สารเคมีอันตรายในหน่วยต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการตลอดจนปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อ เวลา 13.30-15.30 น. วันที่ 8 เม.ย. 64