น.อ.หญิง กมลพรรณ เหล่าธนาวิน หัวหน้ากองรักษาผู้ป่วยใน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๑๒ ปี

น.อ.หญิง กมลพรรณ เหล่าธนาวิน หัวหน้ากองรักษาผู้ป่วยใน ฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๑๒ ปี