กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการ เก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab ครั้งที่ 1 ให้กับ กำลังพล รล.ภูมิพลอดุลยเดช

ทีมคัดกรอง COVID -19 กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการ เก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab ครั้งที่ 1 ให้กับ กำลังพล รล.ภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 50 นาย ณ กิจการอาคารรับรอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่่ 30 มี.ค. 64