คณะกรรมการกิจกรรม ​5​ ส.​ รพ.ฯ​ จัดการประชุมชี้แจง “แนวทางการปฏิบัติตามหลักการ​ 5​ ส.​ ที่ถูกต้อง” ​ และแนวทางการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ​ การประกวด 5 ส. ของหน่วยต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

คณะกรรมการกิจกรรม ​5​ ส.​ รพ.ฯ​ จัดการประชุมชี้แจง “แนวทางการปฏิบัติตามหลักการ​ 5​ ส.​ ที่ถูกต้อง” ​ และแนวทางการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ​ การประกวด 5 ส. ของหน่วยต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ​ ณ​ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ วันที่ 29​ มี.ค.2564​